4 To 5/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.09.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.V., § 276 ods. 1,4, § 277 ods. 1,4 Tr. zák.