4 To 5/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.12.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
F.A., § 187 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. c/, písm. d/, ods. 4 písm. a/, ods. 5 písm. b/ Tr. zák.