4 To 5/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 04.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
G. H., § 140 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., § 88 Tr. zák.