4 To 5/2008

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.04.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. E.K. a spol.