4 To 4/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.01.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. D.Z., § 329 ods. 1,2 Tr. zák. a iné