4 To 3/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 17.09.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
I.G. pre § 187/1,3 písm. b/ Tr. zák.