4 To 2/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.04.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. M.B., § 329 ods. 1, ods. 2, § 326 ods. 1 písm. a/ Tr. zák.