4 To 2/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.02.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
A.G.-§ 9 ods. 2 k § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b/, ods. 3 Tr. zák. úč. do 31.12.2005 a iné