4 To 15/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 01.03.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Jeton Vokrri pre § 144 ods. 1 Tr. zák. a iné