NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

4 To 14/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.01.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Ján Zárecký pre § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. účinného do 31.08. 2003
ZRUŠENÉ