4 To 12/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 21.02.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. X. a spol.-§ 333 ods. 1, ods. 2 písm b/ Tr. zák.