4 To 1/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.09.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
O.B. pre § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák.