4 To 11/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.04.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Martin Trančík, § 333/1 Tr.zák. a iné