4 To 11/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 21.04.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. R.K. pre § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák.