4 To 11/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.10.2011 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. Č., § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Tr. zák. a iné