4 To 10/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 17.01.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Gabriel Lehotai, pre § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 31.08.1999