4 To 10/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.11.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Sergej Salmanov a spol., pre § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák.