4 Tdo 76/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 31.03.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
A.B. pre § 207 ods. 2, ods. 3 písm. c/ Tr. zák.