4 Tdo 66/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2016 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Tomáš Sedláčik, pre § 172/1c,d,2c Tr.zák.
ZRUŠENÉ