4 Tdo 66/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.12.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
K.J., § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák.