4 Tdo 64/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.02.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
F. N. pre § 41/1, § 212/2a Tr. zák. a iné.