4 Tdo 61/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.10.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. M.Z. pre § 214 ods. 1,2 písm. a/ Tr. zák.