4 Tdo 58/2011

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.03.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.K.-obnova konania