4 Tdo 57/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.09.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
ml. A. N. a spol., pre § 199 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. a iné