4 Tdo 52/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 18.06.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. P., § 213/1,2a Tr. zák.