4 Tdo 49/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
pplk. Mgr. K.M. pre § 327 ods. 1 Tr. zák.