4 Tdo 32/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.07.2014 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
O.B., § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák., § 245 ods. 1 Tr. zák. a ďalšie