4 Tdo 24/2016

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2017 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Michal Michalka, § 364 ods. 1 písm. a/, § 156 ods. 1 Tr. zák.