4 Tdo 15/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.05.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Zlatica Kubicová, pre § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.
ZRUŠENÉ