4. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 10. 2013 – 31. 12. 2013 (4. štvrťrok 2013)


P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Licencia Cisco ASA, vybavenie servera 1526,- JKC s.r.o. Trenčín
2. Kopírovací papier 1050,- LAMITEC s.r.o. Bratislava
3. Letenky 4862,36 REDI TOUR s.r.o. Bratislava
4. Kancelársky papier 1368,- Custom Care s.r.o. Bratislava
5. Kancelárske potreby 1169,28 Custom Care s.r.o. Bratislava
6. Počítače, myši, klávesnice 3253,79 Alza.cz a.s. Bratislava
7. Čistenie klimatizačných zariadení 1076,16 Jojo klim, Jozef Novoveský, Bratislava
8. Notebooky, tašky, tlačiarne 1830,18 Alza.cz a.s. Bratislava