4. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 10. 2012 – 31. 12. 2012 (4. štvrťrok 2012) 
P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Telefóny, monitory, projektor 4 298,29 Marian Oršula-IT Coffee, Kvačalova 5, 010 15 Žilina
2. Multifunkčné tlačiarne 6 692,- Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
3. Tonery, tlačiarne, skenovacie perá 3 465,8 JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
4. Software do serveru 2 088,- BSP Softwaredistribution, a.s., K Železničnej studienke 27, 811 04 Bratislava
5. Tonery, tlačiarne 3 744,3 JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
6. Pracovné náradie, spotrebný materiál 894,56 HORNBACH-Baumarkt SK, s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
7. Bezpečnostné dvere 1 773,33 ADLO-Investičná, s.r.o., Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
8. Kancelárske potreby 1 565,6 Custom Care, s.r.o., Jadrová 3226/13, 821 02 Bratislava
9. Chladnička,  sporák,  vysávač,LCD monitor, prehrávač 1 324,88 EURONICS TPD, Palmová 61, 851 10 Bratislava
10. Počítače, USB token, Inštalácia počítačov 1 557,31 PosAm, s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava
11. Slúchadlá na zapisovanie pre asistentov 969,- SETRATON, s.r.o. Dúbraská cesta č. 9, 831 01 Bratislava
12. Notebooky 8 809,8 JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
13. Kopírovací papier 837,- LAMITEC, s r. o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
14. Dodávka a montáž podlahových krytín 5 648,64 JUTEX Slovakia, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
15. Stavebný materiál 855,85 DOMINA-SJ, s.r.o., Tajov 241, 976 34 Tajov 241
16. Čistiace a kancelárske potreby 1 154,9 Custom Care, s.r.o., Jadrová 3226/13, 821 02 Bratislava
17. Vŕtanie studne – rekonštrukcia chaty 1 000,- DOMINA-SJ, s.r.o., Tajov 241, 976 34 Tajov 241
18. Oprava auta 1 373,84 BratOS, s.r.o., Slovnaftská 19, 821 05 Bratislava
19. Multifunkčné tlačiarne 854,55 Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
20. Spoločné zasadnutie správnych kolégií – vyúčtovanie poskytnutej stravy a ubytovania 1 317,5 Inštitút vzdelávania MS SR, 914 Omšenie 825
21. Rekonštrukcia chaty – dodávka komína + práce 955,- DOMINA-SJ, s.r.o., Tajov 241, 976 34 Tajov 241
22. Rekonštrukcia chaty – dodávka žumpy + práce 1 069,58 DOMINA-SJ, s.r.o., Tajov 241, 976 34 Tajov 241
23. Kancelárske potreby 2 203,7 Custom Care, s.r.o., Jadrová 3226/13, 821 02 Bratislava
24. Preprava sudcov 1 376,66 Stanislav Cagáň-way Travel, komárnická 112/2, 821 03 Bratislava
25. Oprava MF zariadenia 2 381,19 Roman Šauša-KTECH, Malé Leváre 149, 908 74 Malé Leváre
26. Monitory, grafické karty 1 280,- JKC, s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
27. Kancelárske stoličky, kreslá 1 140,83 DONOR Group, s.r.o., Brezenská 22, 977 01 Brezno
28. Obaly 1 222,9 COMPLET SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
29. Prenájom priestoru, ubytovanie, stravovanie – spoločné zasadnutie kolégií NS SR a NS ČR 1 450,55 Kancelária NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava