4. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 10. 2011 – 31. 12. 2011 (4. štvrťrok 2011)


P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Kancelársky papier A4 902,44 Lamitec, spol. s r. o.
2. Kancelárske potreby 1 145,840 Custom Care, spol. s r. o.
3. Tonery 1 079,40 PROLINK, spol. s r. o.
4. Kancelársky papier A4 1 237,50 3P plus, spol s r. o.
5. Tonery 1 078,30 PROLINK, spol. s r. o.
6.      
7.      
8.      
9.      
10.