4 Obo 92/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2013 11:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Priecelová Alena
Členovia senátu: JUDr. Pepelová Viera
JUDr. Mederová Gabriela


Účastníci:
DAMAX Prešov, s.r.o., Prešov
c/a
JUDr. Juraj Gavalčin, SKPÚ Detes Trade, a.s.
Spišská Nová Ves