4 Obo 86/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.05.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
Ján Varga - Vagner, Senec
c/a
Slovenská kancelária poisťovateľov, Bratislava
Termín vyhlasovania sa ruší