4 Obo 81/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.09.2012 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Miničová
Členovia senátu: JUDr. Krajčovičová
JUDr. Izakovičová


Účastníci:
Ing. Zoltán Procházka, Sliač
c/a
Armat Slovakiacenter, spol. s r.o., Zvolen