4 Obo 79/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2013 11:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pepelová Viera
Členovia senátu: JUDr. Priecelová Alena
JUDr. Mederová Gabriela


Účastníci:
František Buvala, Ružomberok
c/a
ABARAT CONSULTANCY UK LIMITED, Veľká Británia
a spol.