4 Obo 78/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2012 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Slovenský filmový ústav Bratislava
c/a
JAKUBISKO FILM, s.r.o., Praha, ČR