4 Obo 74/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
DOLPHINS CORPORATION LTD, Seychelles
c/a
1. Ing. Pavol Tomašovský, Piešťany
2. Slovenské liečebné kúpele, a.s., Piešťany
3. Jaroslava Tomašovská, Piešťany