4 Obo 69/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Pepelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
JUDr. Martina Mrázová, SKP úpadcu TAZ, a. s. v likvidácii
c/a
1/ Jozef Kumančík
2/ Soňa Kumančíková