4 Obo 61/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2011 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová, JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
JUDr. Ďurčeková, SKP PEAT GROUP Inc. a.s. „v konk.“
c/a
TB factor s.r.o. Bratislava a spol.