4 Obo 44/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2013 11:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Priecelová Alena
Členovia senátu: JUDr. Pepelová Viera
JUDr. Mederová Gabriela


Účastníci:
GASTROFIT, s. r. o., Banská Bystrica
c/a
JUDr. Vladimír Nosko, SKPÚ Pivovar Urpín BB