4 Obo 41/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.05.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 7, Nitra
c/a
Ing. Jozef Chúťka, Lúky 1231/89, Vráble, SKP PD
UNIAGRO Alekšince