4 Obo 40/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2013 11:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pepelová Viera
Členovia senátu: JUDr. Priecelová Alena
JUDr. Mederová Gabriela


Účastníci:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava
c/a
Mgr. Ivan Švec, Bratislava