4 Obo 39/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, Plzeň, Česká republika
c/a
Vincent Oškrobaný, bytom Ul. Okružná 109/67, Čadca – U Hluška