4 Obo 27/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2011 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes, Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava
c/a
Podtatranská vodárenská spol. a.s. Poprad a spol.