4 Obo 24/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2011 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová, JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
STUDIO GB spol. s r.o., Dunajská Streda
c/a
Ing. Korčmároš-SKP EURO INVESTA a.s. BA