4 Obo 22/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.05.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Pepelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
František Domanič, Žižkova 36, Drienov
c/a
JUDr. Jozef Vaško, Szakkayho 1, Košice – SKP PD
Lemešany