4 Obo 21/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2012 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
JUDr. Kristína Rigová, Košice, SKPÚ Miroslav Soboľ - SaS Slovensko, Košice
c/a
1. Ján Spátav, Komárno a spol.