4 Obo 18/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia, Banská Bystrica
c/a
1. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava
2. Hydrounion, s.r.o., Bratislava