4 Obo 13/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.05.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
c/a
Ing. Jozef Chúťka - SKP PD UNIAGRO Alekšince